Mezinárodní kamionová doprava

  • Individuální přístup
  • Online sledování kamiónů
  • Bezkonkurenční ceny
  • Časová flexibilita

Specifikace

Přeprava třístrannými plachtovými návěsy.
Přeprava zboží pod řízenou teplotou.
Přeprava ADR nebezpečného zboží.
Přeprava nadrozměrných nákladků.

Naše výhody

Především nová a moderní technika.
Operativnost a flexibilita.
Uskutečňování přeprav do všech zemí Evropy.

Zde můžete zjistit
aktuální pozici kamionu